Хаягдал төмөр, ширэм байнга худалдаж авна

Хаягдал төмөр, ширэм байнга худалдаж авна

Дархан

Боловсруулалт хийгдэх төмөр

  • төмөр замын рельс, суудлын болон ачааны вагоны хос дугуй
  • Хром, марганецийн агуулга өндөртэй ган (тээрмийн хуяг, газартай харьцдаг метал хийж гинж, шүд, хутга, үрэлт элэгдэлд тэсвэртэй метал хийц)
  • ган хоолой, арматур, швеллер, цул, зузаан төмөр г,м

Хаяг:


Улаанбаатар

Боловсруулалт хийгдэх 3 мм-с доош зузаантай болон ангилал, хэмжээ холилдсон бүх төмөр

  • машины кузов, овор том тоног төхөөрөмжүүдийн гадна арьс, овор хэмжээнээс нь хамааруулан салгаж хуваасан.
  • ороож, нугалж боосон, зүсэж бэлтгэсэн ган татлага, төмөр утас
  • төрөл бүрйин битүүмжлэлгүй болгож боловсруулсан битүү сав, хийн болон тосон шахалтат хийц, эд ангиуд
  • элэгдэж жижгэрсэн ган бөөрөнцөг
  • хориглосон найрлага, хорт хольцгүй агуулга бага бүх төрлйин ширмэн эд анги, металл хийц

Хаяг:

Хаягдал төмөр, ширэм байнга худалдаж авна