ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХУГАЦААТ ҮЗЛЭГТ 934 АЖИЛТАН ХАМРАГДАВ

“Дарханы Төмөрлөгийн үйлдвэр” ХХК-ийн ХАБЭА-ны Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үзүүлэх хэсэг нь их эмч, эрүүл ахуйч, бага эмч, хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн сувилагч нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.  Компанийн хэмжээнд ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөл, хурц хордлого халдвараас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх чиглэлээр  эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг компанийн ажилтнуудад тус нэгжээс хүргэн үйлчилдэг. Ажилчдын ХЧТАӨ-ийн шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, хөдөлмөрийн сөрөг хүчин зүйлийг илрүүлэх,  мэдээлэх, үл тохирлыг устгах, эрүүл мэндийн эрсдлийн үнэлгээг үнэлж түүнд тулгуурлан бодлого гаргаж, бодлогоо хэрэгжүүлэх зарчмыг баримтлан ажиллаж байна.

Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр ХХК нь ЭМС-н 340-р тушаалын дагуу эрүүл мэндийн хугацаат үзлэгийг Орхон аймгийн Эрдэнэт медикал эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2022 оны 10-р сараас эхлэн зохион байгуулж нийт 934 ажилтан буюу 61,3% хувь нь хамрагдаад байна.Гэрээний дагуу нэг хүний үзлэг шинжилгээ-299,500 төгрөгний багцыг сонгож 28 нэр төрлийн үзлэг шинжилгээнд 100% хамруулан, шинжилгээ оношилгоонд-280 орчим сая төг, унааны зардал-14 сая төг, хоолны зардалд 34 сая төгрөг зарцуулаад байна. Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсанаар ажилчдын дунд зонхилон тохиолддог ердийн болон халдварт бус өвчлөл, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлийг эрт үед нь илрүүлж тухайн өвчин эмгэгийн тархалтыг бүрэн үнэлэх, шалтгаан нөхцөлийг тогтооход дөхөмтэй болж байна

Үзлэгт хамрагдагсдаас түүвэрлэн авсан судалгааны дүнгээс үзэхэд зүрх судасны эмгэг өөрчлөлттэй-29,4%, амьсгалын эрхтний өөрчлөлттэй-21,4%, нүдний харааны эмгэг өөрчлөлттэй-11,6%, сонсголын бууралттай /хөнгөн зэрэг/ -22,4% оношлогдож байна.

Ажилтнуудын эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлтэй уялдуулан эмчлэн эрүүлжүүлэх, дараагийн шатлалын эмнэлэгт хандуулж нарийвчилсан шинжилгээ хийлгэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж эхлээд байна. Улмаар цех хэлтсүүдийн ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцлийн нөлөө байгаа эсэхийг нарийвчлан үнэлж тогтоолгохоор хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээг мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэхээр төлөвлөж байна. Тус үзлэг нь 2023 оны 01-02 дугаар сард үргэлжлэн хийгдэх бөгөөд ажиллагсдын хувьд үр дүнгээ өгсөн, ковидын цар тахлын дараах хүндрэл эмгэгийг эрт илрүүлэх цаг үеэ олсон үзлэг болж байгааг үйлдвэрийн ажилчид мөн эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнууд хэлж байгаа юм.

Эрүүл мэнд