“Ган цогцолбор 1” төслийг хэрэгжүүлэхэд 1915 байнгын ажлын байранд 3000 гаруй ажилтан шаардлагатайг төслийн судалгаанд тусгасан байна. Цаашид инженер техникийн ажилтан, мастер, мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх сургалтын цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэн байна. Компанийн сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг

4.1 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын сургалт
4.2 Ажилтныг хөгжүүлэх сургалт гэсэн 2 төрлөөр зохион байгуулж байна.

Энэхүү ажлын хүрээнд Дархан-Уул аймгийн Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль, Политехникийн коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй хамтран ажиллах санамж бичиг хийсэн.

Энэ 2022 оноос эхлэн Дархан-Уул аймгийн Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуултай байгуулсан санамжийн хүрээнд металлургийн инженер мэргэжлээр бакалаврын боловсрол олгох ангид 15 ажилтан, магистрын сургалтанд 2 ажилтан буюу нийт 17 ажилтныг үндсэн мэргэжлийн инженерийн ангид компанийн тэтгэлэгээр суралцуулж байна.

Компанийн хэмжээнд 170 инженер техникийн ажилтан ажиллаж байгаагаас зөвлөх инженер 2, мэргэшсэн инженер 25, мэргэшсэн нягтлан бодогч 2 буюу мэргэшлийн зэрэгтэй 29 ажилтан байна.

Боловсрол