Эрхэм зорилго

“ДЭЛХИЙН ЖИШИГТ ХҮРСЭН УУЛ УУРХАЙ, МЕТАЛЛУРГИЙН ЦОГЦОЛБОРЫГ ХӨГЖҮҮЛНЭ” 

Алсын хараа

“ЭРДЭС БАЯЛГААС ҮНЭ ЦЭНИЙГ БҮТЭЭНЭ” 

Үнэт зүйлс

  • МАНЛАЙЛАГЧ АЖИЛТАН 
  • АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ  
  • КОМПАНИЙН СОЁЛ
  • ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ  
  • ХЭРЭГЛЭГЧ 

Уриа:

МОНГОЛ ГАН ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ 

Алсын хараа, эрхэм зорилго