“ДАРХАНЫ ТӨМӨРЛӨГИЙН ҮЙЛДВЭР” ХХК НЭГ САЯ МОД ТАРИНА

2022 онд

  • 20 га -60 000 мод тарьж 76,8 га талбайд нөхөн сэргээлт хийв
  • Төмөртэй уурхайд 10,000 ш нарс мод,
  • Төмөртолгой уурхайд 10,400 ш навчит мод,
  • Үйлдвэрийн орчимд 7,400 ш навчит мод тарьсан

Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд манай компани нь 2030 он хүртэл 1 сая мод тарих амлалт өгсөн. Үүний дагуу бид 2022 онд Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр сум, Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумдын нутагт агч, хайлаас, нарс гэсэн 3 төрлийн мод нийт 20400 ш тариад байна. Цаашид Дархан-Уул аймаг, Сэлэнгэ аймгийн нутагт мод үржүүлгийн газар байгуулж 2030 он гэхэд 3 сая орчим тарьц суулгац бэлтгэж, нэг сая мод тарихаас гадна уурхайн биологийн нөхөн сэргээлтэд ашиглахаар төлөвлөж байна. Мөн мод үржүүлгийн газар байгуулсанаар 1 га талбайд Эх ургамлын цэцэрлэг (ГЕНЕФОНД), 10 га талбайд жимсний цэцэрлэг бий болгох юм.

Байгаль орчин