Шинж чанар Үзүүлэлт
Химийн найрлага Монгол улсын MNS 423952002 стандартын дагуу үндсэн хэмжээстэй үйлдвэрлэнэ
Голч 10-80мм
Урт Хэрэглэгчийн захиалгын дагуу

Чанарын сертификат

Захиалгын хуудас