Холбоо барих утас: 7555-0011 | Факс: 7555-0011 | И-мэйл: hrm@dmp.mn

Хууль журам

Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журамууд

Хуулиуд 
 • Авилгын эсрэг хууль
 • Иргэний хууль
 • Компанийн тухай хууль
 • Концессийн тухай хууль
 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль
Хөдөлмөрийн дотоод журам
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам

Хөдөлмөрийн гэрээ
 • Хөдөлмөрийн гэрээ

Цех, хэлтсүүдэд мөрдөгдөж буй журамууд
 • ХЗДХХэлтсийн ажиллах журам
 • Үйлчилгээний автомашины ажиллах журам
 • ХАБЭАХэлтсийн ажиллах журам
 • Хамгаалалт аюулгүй байдлын албаны журам
 • Автомашиныг худалдаанд оруулах журам
 • Эмнэлэгийн ажиллах дотоод журам
 • Хөдөлмөрийн дотоод журам
 • Орон сууц түрээслүүлэх журам
 • Үйлдвэр шугам сүлжээний үйл ажиллагааны журам
 • Рашаан сувилалд сувилуулах журам
 • Эмнэлэгийн яаралтай тусламжийн эм тариа зарцуулах журам
 • Үйлдвэр шугам сүлжээний цехийн ажиллах журам
 • Авто тээврийн албаны ажиллах журам
 • Геологи уул уурхайн албаны ажиллах журам
 • Эдийн засгийн хэлтсийн ажиллах журам
 • Цувимал үйлдвэрлэх цехийн ажиллах журам
 • Үйлдвэр техникийн хэлтсийн ажиллах журам
 • Төмөртолгойн төмрийн хүдрийн ил уурхайн ажиллах журам
 • Санхүү тайлан бүртгэлийн хэлтсийн ажиллах журам
 • Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн ажиллах журам
 • Бэлдэц үйлдвэрлэлийн цехийн ажиллах журам
 • Засвар механикийн албаны ажиллах журам
 • Судалгаа шинжилгээний төвийн ажиллах журам
 • Төмөртэйн уурхайн ажиллах журам
 • Нууцын тухай журам
 • Өөрөө буулгагч автомашины жолоочийн аюулгүй ажиллагааны заавар
Дээшлэх