Холбоо барих утас: 7555-0033, 99557401 | Факс: 7555-0011 | И-мэйл: hrm@dmp.mn

Дотоодын сонгон шалгаруулалт
  Төрөл Шалгаруулалтын нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Сонгон шалгаруулалтын явц
1 Чагтан гол 2015-05-19 2015-06-15 Шалгаруулалт дууссан
2 Фланцат хаалт 2015-05-19 2015-06-15 Шалгаруулалт дууссан
3 Туузан хөрөөний ир 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
4 Усны тоолуур 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
5 Хүчдэл тогтворжуулагч 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
6 Тог баригч 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
7 Кабель 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
8 Автомат 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
9 Ламп /гэрэл/ 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
10 LED прожектор 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
11 Разетка 2015-05-27 2015-06-05 Шалгаруулалт дууссан
12 Вентилятор 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
13 Принтерийн хор 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
14 Дугуйн хийн буу 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
15 Дугуйн залтник тайлагч 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
16 Дүнз 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
17 Зөөлөн холбоо 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
18 Эргэвч 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
19 Одон араа 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
20 Шланг 2015-05-19 2015-05-31 Шалгаруулалт дууссан
Дээшлэх