Холбоо барих утас: 7555-0011 | Факс: 7555-0011 | И-мэйл: hr@dmp.mn

Нийгмийн хариуцлагын бодлого
Бид “Нийгмийн хариуцлагатай компани” байж, улс орны тулгамдаж буй асуудлуудад анхаарлаа хандуулан, нийгмийн сайн сайхны төлөө бодит хувь нэмэр оруулан, тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, бусдыг манлайлан дагуулах чиглэл баримтлан, компанийн нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэх доорх бодлогыг баримтлан ажиллана. 
  • Эрхэлж буй бизнесийн үйл ажиллагаагаа холбогдох хууль тогтоомжид нийцүүлэн, бизнесийн ёс зүйг сахин ажиллах.
  • Олон нийтийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах
  • Байгаль орчныг хамгаалах
  • Нийгмийн халамж үзүүлэх
  • Ажилтнуудынхаа өмнө дээд зэргийн нийгмийн хариуцлагатай байж, ажлын нөхцөл байдлыг тасралтгүй  сайжруулах
  • Үндэсний соёл, урлагийг хүндэтгэн  дэмжих
  • Боловсрол, эрүүл мэндийг дэмжих
  • Үйл ажиллагаа явуулж буй орон нутгийн байгууллага, иргэдийг дэмжих
  • Харилцагч түншүүдтэйгээ эрх тэгш харилцаа тогтоох

Дээшлэх